Ads Top

Océ verliezer in zaak aanbesteding Drechtsteden

Océ heeft alsnog het hoger beroep verloren tegen de Drechtsteden en Xerox in een aanbestedingszaak. De printerfabrikant was het oneens met het vonnis van voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 9 juni 2011. Drechtsteden heeft in februari 2011 een voornemen tot Europese aanbesteding van zogenaamde multifunctionals (in casu apparaten waarmee kan worden gekopieerd, geprint, gescand en gefaxt) bekendgemaakt. Xerox, Océ en een derde onderneming hebben op de aanbesteding ingeschreven. Drechtsteden heeft de inschrijving van Océ geselecteerd als de economisch meest voordelige en heeft de in de inschrijving aangeboden multifunctional vervolgens onderworpen aan een proof of concept. Deze is op 26 april 2011 naar tevredenheid van Drechtsteden afgerond.
Xerox kwam hiertegen in het geweer omdat de door Océ aangeboden multifunctional niet zou voldoen aan enkele in het bestek vermelde eisen en wensen. De voorzieningenrechter heeft Drechtsteden verboden uitvoering te geven aan het voornemen tot gunning aan Océ, en Drechtsteden geboden de inschrijving van Océ ter zijde te leggen en Drechtsteden geboden Xerox uit te nodigen voor de proof of concept.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.